Төр.мн

САНГУУД ба СААГЧИД

  УИХ, Засгийн газрын гишүүд, төр засгийн өндөр албан тушаалын түшмэд эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хувийн компаниуддаа хөнгөлөлттэй...

Парламент

News