Баянхонгор » Төр.мн

500 гаруй өрхөд шинээр газар олгоно

Баянхонгор сумын төвлөрлийг бууруулах, утааг багасгах зорилгоор Шинэ суурьшлийн бүсийг байгуулах болсон талаар бид мэдээлсэн. Тэгвэл шинэ суурьшлийн бүсэд газар олгох ажлын хэсэг...

News