Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам » Төр.мн

"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь" төслийн явцтай танилцлаа

  Өнөөдрийн байдлаар Байгаль орчны салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалттай 20 төсөл, хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа. Үүний нэг нь ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банкны...

Нийслэлийн найман дүүргийн эмнэлгийн албан хаагчдад “Биоаюулгүй байдал, Биохамгаалал ба ковид-19” сэдэвт цахим сургалт боллоо

  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын ахалсан Биоаюулгүй байдлын Үндэсний хороо Эрүүл мэндийн яамтай хамтран Нийслэлийн найман дүүргийн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн ажилтан,...

УТГХН-ийн байгаль хамгаалагчид зэрлэг амьтдыг хамгаалах биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаж байна

  Амьтны амьдрах болон идэш тэжээлийн нөхцөлийг сайжруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг "биотехникийн арга хэмжээ” гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл цас зуд, ган гачиг, байгалийн онц...

News