Харилцаа Холбоо, Мэдээллийн Технологийн Газар » Төр.мн

“Тоон контент болон нийгмийн сүлжээний эрх зүйн орчин” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал болно

Нийгмийн дуу хоолой болж байгаа залуу судлаачид, оюутнуудыг дэмжих судалгааны ажлыг нь сурталчлах, бодлого боловсруулах түвшинд тэдний санал, санаачлагыг хүргэх зорилгоор Ази...

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал болно.

  Салбар бүрийн эрдэмтэн, судлаач, оюутан залуусын анхаарлыг хөгжлийн бэрхшээл судлалын салбар руу хандуулах, судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор жил...

“Нийгмийн сүлжээ болон тоон контентын эрхзүйн орчин” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал боллоо

"Нийгмийн сүлжээ болон тоон контентын эрхзүйн орчин” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал 2019 оны 12-р сарын 17-нд Мэдээлэл технологийн үндэсний паркд боллоо. Ази номхон далайн...

News