Хэнтий » Төр.мн

Эзэнгүй төр ба эзгүйрсэн ажлын байр

  Орон нутгийн төрийн албан хаагчдын залгамж халааг бэлддэг байсан төрийн бодлого алдагдсанаас үүдэн аймаг, сумдын төрийн алба хүний нөөцийн хувьд дархлаагаа алджээ. Сум...

Хэнтийд 1610 худаг ашиглаж байна

Хэнтий аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар 1610 худаг ашиглагдаж байгаагийн 536 инженерийн хийцтэй, 271 богино яндант, хоёр бетон хашлагат уурхайн, энгийн...

News