Өвөрхангай » Төр.мн

Гэмт хэргийн улмаас 12 хүн нас баржээ

2019 оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн зарим үзүүлэлтийг аймгийн Цагдаагийн газраас гаргалаа. Энэ хугацаанд нийт 281 хэрэг, зөрчил бүртгэгдсэнээс 129 нь Арвайхээрт...

Хүчирхийллийг бууруулахад хувь хүний ухамсар, сэтгэхүйг өөрчлөх нь нэн тэргүүний чухал алхам

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвөөс "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар үүрэг хүлээсэн мэргэжилтнүүдийн үйлчилгээ үзүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 21...

News