• 2
 • 903

Г.Гантуяа: Familycenter.mn нь гэр бүлийн боловсрол, эрх зүйн мэдлэгийг тасралтгүй олгох БАТАЛГААТ ЭХ СУРВАЛЖ болно

Г.Гантуяа: Familycenter.mn нь гэр бүлийн боловсрол, эрх зүйн мэдлэгийг тасралтгүй олгох БАТАЛГААТ ЭХ СУРВАЛЖ болно

   Канад улсын Засгийн Газрын дэмжлэгтэйгээр Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ)-аас “ Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх нь” (2019-2022) төсөл хэрэгжиж буй.

Уг төслийн хүрээнд олон нийтэд зориулсан гэр бүлийн харилцаа болон гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх мэргэжлийн, албан ёсны эх сурвалж бүхий мэдээ мэдээллийг хүргэх, зөвлөгөө тусламжийг үзүүлэх платформ Familycenter.mn” нээлтээ хийж буй билээ.

Үүнтэй холбогдуулан тус олон нийтийг соён гэгээрүүлэх төслийг гүйцэтгэгч байгууллага болох “Номадик контент” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Гантуяатай уншигч таныг уулзуулж байна.

-Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй (ЖСХ/ГБХ) тэмцэх, олон нийтийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх энэ төсөлд танай байгууллага ямар үүрэг гүйцэтгэж байна вэ?

-Номадик Контент компани  2020 оноос эхлэн ЖСХ/ГБХ-тэй тэмцэх, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх уг төслийн контентийг гүйцэтгэгч байгууллагаар ажиллаж байна. Монгол Улсад гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх ойлголт, жендэрийн эрх тэгш байдал талаарх  хийгдсэн судалгаандээр ажиллаж, хэрэв хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд хаана хандах талаар судалгааг хийсэн. Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард “Өрх гэр, ажлын байр, олон нийтийн газарт ЯГ ОДОО жендэрт суурилсан хүчирхийллийг цэглэе” уриатай 16 хоногийн аяны контентийн гүйцэтгэгч багаар ажилласан.

-Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагаас  хэрэгжүүлж ЖСХ/ГБХ-тэй тэмцэх, олон нийтийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх энэ төсөл нь бусад нөлөөллийн аянуудаас юугаар онцлог болж байна вэ?

-Монголд хийгдэж байгаа кампанит ажлууд богино хугацаанд олон нийтийн анхаарлыг татаж буйгаараа онцлог байдаг. Харин “Familycenter.mn” төсөл нь хэрэглэгч хэзээ ч хаанаас ч хандаж шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, тусламжийг авах боломжтой, баталгаат эх сурвалж бүхий мэдлэг мэдээллийг урт хугацаанд тасралтгүй хүргэх нэгдсэн платформ юм. Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, сэтгэл зүйч, хуульчид  хамтарч ажиллахад бүрэн нээлттэй суваг болж байгаа юм.

-Яагаад заавал мэдээллийн вебсайт гэж. Familycenter.mn төслийн төслийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуул? Ач холбогдлын талаар ярина уу. 

-Бид  2020 онд ЖСХ/ГБХ-тэй тэмцэх, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх уг төсөл дээр ажиллаж эхлэх үеэр гэр бүлийн хүчирхийлэл түүнээс гарах арга замын талаар хайлт, судалгаа хийхэд маш олон мэдээллийн суваг эх сурвалж байгаа хэдий ч энэ чиглэлээр дагнан төрөлжсөн, баталгаатай мэдээллийн эх сурвалж бүхий нэгдсэн суваг байгаагүй.

   Олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан, хувь хүний үзэл бодол шингэсэн мэдээ мэдээлэл нь иргэд яаралтай үед тусламж зөвлөгөө авахаар хандах тохиолдолд итгэлтэй суваг болж чадахгүй байсан учраас иргэд олон нийтэд гэр бүлийн боловсрол олгох, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байнгын үйл ажиллагаатай, энэ чиглэлээр дагнасан мэдээ мэдээллийн нэгтгэсэн мэдээллийн вебсайтыг бий болгох шаардлагатай гэж үзсэн ЖСХ/ГБХ-ээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн энэ төсөл маань нийгмийн бүхий л бүлгийг хамарч байгаа. 

Familycenter.mn гол зорилго нь залуусын гэр бүлийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, хосуудыг зөв харилцаа, үүрэг хариуцлагатай болгох, хүний эрхийн талаарх мэдлэг, мэдээллээр тасралтгүй хангахад чиглэж буй. 

Гэр бүлийн харилцаанд үүссэн асуудлаар зөвлөгөө, тусламж авах гэхээр сэтгэл зүйч эсвэл цагдаагийн байгууллагад өөрийн биеэр очих шаардлага байгаад байдаг. Гэтэл аслагдмал орон зай, цаг хугацааны асуудлаас үүдэн хүн болгон мэргэжлийн хүнд хандаж туслалцаа, зөвлөгөө авах боломж хязгаарлагдмал мөн ийм соёлд суралцаагүй байдаг. Тиймдээ ч “Familycenter.mn” сайт нь иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ вебсайтын багт хуульч, сэтгэл зүйч ажиллаж байгаа тул хүмүүс захидлаар болон чатботоор холбогдож өөрт тулгамдаж буй асуудлын талаар зөвлөгөө, туслалцаа асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой.

- Вебсайтаар дамжуулж хүмүүс зөвлөгөө, мэдээлэл, тусламжийг авна гэлээ? Ямар тусламж үзүүлэх вэ?

-Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдсэний дараа арга хэмжээ авах, таслан зогсооход чиглэсэн нөлөөллийн ажлууд манай улсад олон хийгддэг. Харин“Familycenter.mn” төслийн онцлог нь гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хохирогч хүчирхийлэлд өртөөд байгаагаа мэдэхгүй, хүчирхийлэлд үйлдэгч нь хүчирхийлэл үйлдэж байгаагаа ухамсарлан мэдэхгүй байгаа тохиолдолд энэ сайт руу хандаад сэтгэл зүйн сорилын тусламжтай  нөхцөл байдал, сэтгэл зүйгээ шинжих, хүчирхийллийн тойргоос ангижрах алхамаа тодорхойлох боломжтой.

Товчоор хэлбэл гэр бүлийн боловсрол олгох, гэр бүлийн харилцаанд үүссэн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн зөвлөгөө тусламжийг үзүүлэх, яаралтай тохиолдолд хуулиар олгогдсон эрхээ хамгаалуулах баталгаатай эх сурвалж байх юм.  

-Төслийг орон даяар хэрэгжүүлэх, үр өгөөжийг нь урт хугацаанд хангахын тулд юун дээр анхаарвал зохилтой вэ?

-Энэ жилийн хувьд бид #Familycenter.mn” сайтаа нээж олон нийтэд таниулж, хэрэглэж дадуулахыг зорьж байна. Цаашид хүүхдийг бага наснаас нь эхлүүлээд хүний эрхийн талаарх ойлголт, жендэрийн эрх тэгш байдал болон гэр бүлийн боловсролын талаарх мэдлэгийг шат дараалан, системтэйгээр олгох шаардлагатай. Хоёрдугаарт, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртвөл яг хаанаас тусламж авах вэ гэдэг нь тодорхой, түгээж буй суваг нь баталгаатай эх сурвалж байх ёстой. Өнөөдрийн байдлаар иргэд хэрэв хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд хэнд хандах, ямар тусламж үйлчилгээг авах талаарх мэдээлэл ойлгомжгүй, хүртээмжгүй байгаа тул бид үүнийг нэр брэндийн дор нэгтгэж, сэтгэл зүй, хууль зүй, эрүүл мэндийн тусламжийг хаанаас авах, гэр бүлийн маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлүүлэх зэрэг шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөөг цогцоор нь системтэйгээр хүргэх нь чухал байна.

Дүгнэж хэлэхэд уг төслөөр дамжуулан олон нийтэд гэр бүлийн боловсрол, эрх зүйн мэдлэгийг тасралтгүй олгох юм. Ингэснээр эрүүл, эерэг, эрх тэгш харилцаатай, хариуцлагатай гэр бүлүүдийг цогцлоож, иргэд эрхээ хамгаалуулж чаддаг, хүчирхийллийг үл тэвчдэг хандлагыг нийгэмд бий болгохыг зорьж байна.

 

-Ярилцсанд баярлалаа. 

 Уншигч та бүхэн familycenter.mn мэдээ мэдээллийн цахим сайттай танилцахыг хүсвэл доорх линкээр орно уу.  https://familycenter.mn/  
 

ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ ҮНЭЛГЭЭ?
Like 2 Зөв 0 0 Буруу 0 Воов 0 Уйтгартай 1 Дуртай
Нийт сэтгэгдэл 2
! Анхаар! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд tur.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй.
 • Tuya - 2 сар өмнө

  Юуны түрүүнд төслийг ивээн тэтгэгч Канад улсын засгийн газар болон монголын талаас оролцож бга байгууллагууддаа гүн талархал илэрхийлье. Олон хүнийг, гэр бүлүүдийг сайн сайхан замд нь хүргэж өгөх буянтай ажил болж байгаа нь үнэхээр бахархууштай. Миний хувьд тулгамдсан асуудал болоод хаана хэнд хандахаа мэдэхгүй явсаар байлаа. Та бүхэндээ дахин дахин баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье..

 • Ганаа - 2 сар өмнө

  Төслийн багт амжилт хүсье ээ. Монголын гэр бүл бүрт мэдээ мэдээлэл нь хүрээсэй. Залуу гэр бүлүүд төлөвшихөд мааш зөв чиглүүлэг болохнь.

 • Халдварын 2184 тохиолдол илэрч, 17 хүн нас барлаа

  Өрхийн эмнэлгүүд ачааллын үеэр 5-10 хүний нөөцтэй байна

  Долоо хоногийн өрнийн зурхай

  Солонгосын Итаевон метроны буудлыг “Squid Game” цувралын тоглоомын талбай болгожээ

  Ирэх сарын 25-н гэхэд өвөлжилтөд шаардлагатай бодис, давс зэргийг нөөцөлнө

  Будапешт-УБ чиглэлийн MR89 рейсийн агаарын хөлгөөр 29 зорчигч ирлээ

  Д.Сумъяабазар: Бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих, уян хатан зохицуулалт хийх хэрэгтэй байна

  ПЕТРОВИС бензиний үнийг 150 төгрөгөөр “НЭМЖ”, АИ92 2200 төгрөгт хүрлээ 

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ТЭРБУМ МОД ТАРИХ санаачилгыг эрдэмтэд, залуус дэмжихээ илэрхийлэв

  Шатахуун ачсан галт тэрэг МОНГОЛ РУУ хөдөлжээ

  Монголын олон улсын арбитр банкны холбоотой хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа

  Цагаан зээрт шүлхий оношлогдсон, малд халдварлаагүй байна

  ЭМЯ: Нэмэлтээр ор дэлгэж болох ч ажиллах нөөц алга

  О.Осоржамаа: Би өөрийнхөө пэйж хуудсыг 20 саяд зарсан бол ингэж явахгүй

  Дорнод аймагт Коронавирусийн эсрэг эмийн багцад дараах зүйлс багтжээ

  Ардчиллын "Алтан хараацай" Э.Бат-Үүл хувьдаа байргүй гэв

  Дархан-Уул аймагт Ковид-19 өвчний батлагдсан тохиолдол буурсан үзүүлэлтэй байна

  83.4 сая ам.долларын төсөвтэй “Дарханы зам" хэзээ ашиглалтад орох вэ? Л.ХАЛТАР сайдаа...

  Шинээр 3,361 тохиолдол бүртгэгдэж, 12 иргэн нас барлаа

  Мэргэжлийн спортын тэмцээнийг эхний ээлжид “Хариуцлагын гэрээ” байгуулж зохион байгуулахыг зөвшөөрнө

  Эмнэлэг болон тусгаарлан ажиглах 420 байранд 26,774 өвчтөн эмчлүүлж байна

  ШУТИС-ийн шинэ салбар Өмнөговь аймагт байгуулагдахаар зэхэж байна

  Гал унтраах хоолой болон хөдөлмөр хамгааллын хувцас угаах, хатаах төхөөрөмжийг бүтээж, ашиглаж эхэллээ

  Гэр бүлийн гурван гишүүд угаартсан хэрэг гарчээ

  ОНЦЛОХ 12 ЭШЛЭЛ: Ерөнхийлөгчийн НҮБ-ын чуулганд хэлсэн үгээс

  “COVID-19 ERSDEL” системийн заавар

  Малчдын бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна

  “Эрдэнэс тавантолгой” ХК Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран ажиллана

  Баруун аймгуудын нутгийн зарим газраар хүчтэй салхи шуургатай

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх БНСВУ-ын Ерөнхийлөгчтэй уулзав

  Баян-Өлгий нутгийнхан ЭЕШ дээр "ШИВШГЭЭ" тарьлаа

  Допинг хэрэглэсэн гэж "ГҮТГҮҮЛСЭН" Б.Суманчулуун, Н.Адъяабат нарын НАЧИН ЦОЛЫГ сэргээлээ

  УИХ-ын гишүүн эхнэрээ зодоод "ЗУГТЖЭЭ"

  МУГТ, Олимпын мөнгөн медальт Н.Төгсцогт холимог тулаанч З.Шинэчагтагат зодуулжээ

  Өлсөгчид тус бүр 100 саяыг гаргаж, жагсагчдын ханш 60 мянгад хүрчээ

  Н.ЭРДЭНЭБАЯР: Вакцины хоёр дахь тунгаа хийлгэсэн иргэд 7 хоногийн дараа ЦУСАА өгч болно

  Хүүхдийн амиар “хөлжсөн” уяачид НААДАМ ХОЙШЛУУЛАХЫГ ЭСЭРГҮҮЦЭН ЖАГСАЖ БАЙНА 

  “ШУНАЛ НЬ ТУЛАМ” болсон Баян Базараагийн мөнгөний уурхай “Алтайн Хүдэр”

  УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат эхнэрийнхээ уруулыг сэтэртэл ЗОДОЖ, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлджээ 

  Талбайн эрх мэдлийн тэмцлийн ард Ерөнхийлөгч байгааг өөрөө илчиллээ

  Электрон тамхины талаарх таны мэдэхгүй зүйлс

  Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхтэй 6 жил хамтран ажиллах баг ТОДОРЧ эхэллээ

  "ХУЛГАЙГААР" давсан аймгийн арслан Э.Нямаа

  Э.Энхбатыг үхэл амьдралын заагт авчирсан Н.Түвшинбаяр юу бодож суудаг бол

  ШҮҮХ: Н.Түвшинбаяр өөрийн амь насанд халдаж болзошгүй тул 15 хоног үргэлжлүүлэн цагдан хорино

  Дээд шүүх С.Эрдэнийн БҮРТГЭЛ ХЭВЭЭР гэсэн хариу өгчээ

  Цагдаагийн ахмад М.Мөнхшүрийг 3 сар цалинг нь 20 хувиар бууруулах арга хэмжээ авлаа

  Хажуу өрөөний үнээр хоёр өрөө байр түрээсэлдэг Хангай хотхоныхон "даварч" байна

  Герман, Солонгос улсад докторын зэрэг хамгаалсан эрхмүүд ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД ЗӨВЛӨНӨ

  Балаг нь дэндсэн Баян-Өлгийн Засаг дарга Д.Бауыржан баларч явна

  Д.Энхбатын "АМИА БОДСОН" хариуцлагагүй үйлдлээс болж олон иргэд ЭРСДЭЛД орлоо 

  Х.Баттулга буухаасаа өмнө Б.Хурцыг "өршөөлөөр"СУЛЛАЛАА 

  Т.НЯМ-ОЧИР: Боловсрол бол дан ганц хичээл заах бус ЗӨВ ХҮН болгон төлөвшүүлэхэд оршино

  Н.Алтанхуяг Х.Баттулгаа шоронд явуулахгүйн тулд АН-ын дарга, цаашлаад Ерөнхий сайдад горилоод “өлсч” байгаа

  Б.Баттүшиг: Э.Цэндбаатараа аав ээждээ хаягдаад өөрөөрөө ийм боловсролтой болчихоод олон юм яриарай

  “Женко” Х.Баттулга намаа “самарсан” нь багадаад улс төрийн бүх намуудыг тараахыг шаардлаа

  Бүлэг дээрэмчид иргэдийг дээрэмдэж эхэлжээ

  ПЕТРОВИС бензиний үнийг 150 төгрөгөөр “НЭМЖ”, АИ92 2200 төгрөгт хүрлээ 

  “Бохь” Н.Амарзаяа Гашуунсухайтыг “САМАРЧ” эхлэв үү?

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх ЗАРЛИГ гаргахаар боллоо

  Категори баннер

  Холбоотой мэдээнүүд

  УИХ дахь АН-ын бүлэг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг дэмжиж, хамтарч ажиллахаа илэрхийллээ

  УИХ дахь АН-ын бүлэг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг дэмжиж, хамтарч ажиллахаа илэрхийллээ